Izlaist līdz saturam

Svēto Rakstu mirklis Adventā: trešā svētdiena

by uz decembris 15, 2019

Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. (Jņ 1:12 – 14)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Pirmkārt, Jēzus Kristus krusta nāve un ticība šim upurim ir vienīgais tilts, ar kura palīdzību grēcinieks kļūst par DIeva bērnu.

Otrkārt, katram grēciniekam ir pirmā [dabīgā, no vīra gribas] piedzimšana, apžēlotiem grēciniekiem vēl ir piedzimšana [no augšas] ar Svētā Gara apliecību par Kristu kā patiesu Dievu un cilvēku – Pestītāju.

Treškārt, Kristus ir Dievs un cilvēks vienlaikus, kurš nes patiesības un žēlastībuas liecību, un vienlaikus Pats ir šī patiesības un žēlastības liecība.

Dieva žēlastību vēlot,

Gudrības sākuma komanda.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: