Izlaist līdz saturam

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 19. diena

by uz decembris 19, 2019

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” (Lk 2:10 – 12)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Pirmkārt, Kristus žēlastība var izbiedēt grēciniekus, un šī žēlastība arvien izbiedē grēciniekus, jo nav atbilstoša grēcinieku sapratnei par to, kas ir Dievs, un kā Viņa žēlastība varētu izpausties.

Otrkārt, Jaunā Derība arvien rāda uz Vecās Derības noderību Kristus tautai.

Treškārt, Kristū cilvēkam ir pilnīga pārliecība par to, ka Kristū (Kurš ir gulējis silē un bijis ietīts kā zīdainis) Dievam nekas cilvēcisks nav svešs.

Dieva žēlastību vēlot,

Gudrības sākuma komanda.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: