Izlaist līdz saturam

Svēto Rakstu mirklis Adventā: 23. diena

by uz decembris 23, 2019

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. (Mt 1:18 – 21)

Svētīgu jauno Baznīcas gadu!

Šinī Adventa laikā katras dienas Dieva Vārdam trīs īsas lietas, jo Trīsvienīgā Dieva apželotam grēciniekam (kristietim) arvien noder vismaz trīs lietas:

Pirmkārt, Jēzus Kristus nākšana pasaulē ir liecība vienlaicīgam Dieva darbam caur radību un pārspējot katru cilvēka spēju iedomāties un saprast.

Otrkārt, Dieva darbi ir tik neiedomājami un nesaprotami lieli un diženi, ka visdabiskākā grēcinieka vēlēšanās ir no tiem bēgt, pat par spīti tam, ka šie darbi ir vislielākā žēlastība – mūžīgās dzīvības dāvana.

Treškārt, Jēzus Kristus ir jau Vecajā Derībā solītais pasaules Pestītājs, kurš atpesta savu tautu no grēkiem.

Dieva žēlastību vēlot,

Gudrības sākuma komanda.

Komentējiet

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: