Izlaist līdz saturam

Par mums

„Laikmetā, kad cilvēces zināšanu apjoms burtiski eksplodē, izglītot gan mācītājus, gan draudžu locekļus ir ārkārtīgi svarīgs [visas Kristus] Baznīcas pienākums. Draudžu locekļu zināšanām kristīgajā mācībā būtu jābūt proporcionāli vismaz tik pat plašām, kādas tās ir viņu laicīgajā un profesionālajā izglītībā. Savukārt, lai draudžu locekļi varētu tikt labi mācīti, mācītājiem jābūt dziļi pamatotiem gan Svēto Rakstu, gan teoloģijas izpratnē.”[1] Šie luterāņu teologa Dr. Roberta Bennes vārdi precīzi apraksta, kādi šodien ir Kristus Baznīcas izaicinājumi.Tos labi apzinās arī Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīcas bīskapi. Ar viņu svētību aizsāktā iniciatīva “Gudrības Sākums” ir neliels mēģinājums atbildēt uz šiem izaicinājumiem.

Bloga autori ir savu ticību apliecinoši luterāņi, kuri zina, ka Kristus ir viens, vienreiz miris un augšāmcēlies par visiem.  Kuri lūdz, lai Dievs dod, ka „Gudrības Sākums” būtu par svētību gan mācītājiem, gan draudžu locekļiem visā Kristus Baznīcā! Lai Svētā Gara atjaunojošais un spēcinošais darbs caur Dr. Mārtiņu Luteru turpina nest labos augļus arī Luteriskās Reformācijas 500. gadadienu sagaidot!

————————————————————————————————————————————————–

Lai sazinātos ar “Gudrības Sākums” veidotājiem, lūdzu, rakstiet uz e-pastu Blogs.GudribasSakums@gmail.com Iespēju robežās centīsimies atbildēt.

————————————————————————————————————————————————–

Ar “Gudrības Sākums” blogu Jums kalpo

Guntars Baikovs: kristīts 1992. gada 11.aprīlī, Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskajā draudzē, LELB mācītājs, studē Konkordijas seminārā Seintlūisā, ASV (akadēmiskā specializācija – eksegēze, sistemātika), vairāku publikāciju autors. Sirdslietas – armrestlings, fitness, pārgājieni.

Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos Tavus baušļus.” (Ps 119:73)

 

Aleksandrs Bite: kristīts 1988. gada 21. decembrī Mežaparka evaņģēliski luteriskajā draudzē, LELB mācītājs Biķeru un Sv. Lūkas draudzēs, ilggadējs Lutera Akadēmijas pasniedzējs (akadēmiskā specializācija – Jaunās Derības ekseģēze, sengrieķu valoda, sistemātika), „Luterisma mantojuma fonda” valdes loceklis un teoloģiskais redaktors, „Latvijas Bībeles biedrības” Jaunās Derības jaunā tulkojuma no sengrieķu valodas līdzautors, „Biķeru Draudzes Avīzes” redaktors, daudzu publikāciju autors. Sirdslieta – fotogrāfija.

Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi.” (Ps 111:10)

Laila Čakare: kristīta 1987. gada 8. oktobrī Mežaparka evaņģēliski luteriskajā draudzē, Biķeru draudzes locekle, ilggadēja Svētdienas skolas un skolotāju apmācības vadītāja draudzē, doktorande Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, ilggadēja Lutera Akadēmijas pasniedzēja (akadēmiskā specializācija – Vecās Derības ekseģēze, senebreju valoda), „Latvijas Bībeles biedrības” Vecās Derības jaunā tulkojuma no senebreju valodas līdzautore, vairāku grāmatu un publikāciju autore. Sirdslietas – Psalmi, ceļošana.

Gudrība ir labāka par pērlēm, un nekas no visa, ko varētu vēlēties, nevar līdzināties tai.” (Spam 8:11)

Anita Danneberga: Kristīta 1991. gada 16.oktobrī Mežaparka evaņģēliski luteriskajā draudzē. Ikšķiles draudzes locekle un ilggadēja Svētdienas skolas skolotāja. Sirdslieta – ceļošana, kalni un upes.

Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu! Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā.” (Spam 3:13-18)

Intars Jonītis: LELB mācītājs Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas draudzēs. Sirdslieta – krievu klasiskā literatūra, mūzika.

Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemti iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.” (1.Kor 2:6-7)

 

Guntis Kalme: LELB mācītājs Augšāmcelšanās draudzē, PhD (Doctor of Philosophy) no Konkordijas Semināra Seintlūisā, ASV, (akadēmiskā specializācija – sistemātika, praktiskā teoloģija un vēsture), ilggadējs pasniedzējs Lutera Akadēmijā un „Roberta Feldmaņa fonda” valdes loceklis, vairāku grāmatu un daudzu publikāciju autors. Sirdslieta – vēsture.

Sirmu vīru galvās mītot gudrība, un ilgs mūžs cilvēkam dodot īstu atziņu! Nē! Dievā mīt gudrība un varens spēks, Viņam ir padoms un saprašana!” (Īj 12:13)

MAIJA

Maija Krēsliņa: kristīta 1978. gada 25. decembrī Rīgas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā draudzē, Biķeru draudzes locekle kopš 1996. gada, strādājusi par Svētdienas skolas skolotāju Biķeru draudzē. Izglītība – Bc. theol. (Latvijas Universitāte), LELB kristīgā pedagoga kvalifikācija (Lutera Akadēmija). Sirdslietas – gleznošana, mūzika.

Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, Es došu padomu! Mana acs – pār tevi!” (Ps 32:8)

Voldemārs Lauciņš: kristīts 1979. gada 17. jūnijā, Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes evaņģēliski luteriskajā draudzē, Mežaparka draudzes loceklis, doktorands Helsinku Universitātes Teoloģijas fakultātē (akadēmiskā specializācija – vēsture, sistemātika), „Luterisma mantojums fonda” valdes loceklis un teoloģiskais redaktors. Sirdslieta – apoloģētika, mūzika.

Gudrības sākums ir Tā Kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.” (Spam 9:10, 15:33)

Juris Uļģis: kristīts 1989. gada 5. martā, Olaines evaņģēliski luteriskajā draudzē, LELB mācītājs, Ikšķiles iecirkņa vikārs, STM (Master of Sacred Theology) no Konkordijas teoloģiskā semināra Fortveinā, ASV, (akadēmiskā specializācija – sistemātika un praktiskā teoloģija), daudzu publikāciju autors, ilggadējs pasniedzējs “Lutera Akadēmijā”, šobrīd “Luterisma mantojuma fonda” direktors. Sirdslietas – hokejs, riteņbraukšana, skriešana.

Pateicoties Dievam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts: kas lielās, tas lai lielās ar To Kungu.” (1.Kor 1:30-31)

Juris Veidenieks: LELB mācītājs Rojas, Kaltenes un Dārtas draudzēs. Sirdslietas – teoloģija, informācijas tehnoloģijas, mūzika.

Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.” (Jēk 1:5, 3:17)


[1] Benne, Robert, Ordinary Saints: An Introduction to the Christian Life, Fortress Press, Minneapolis, 2003., 208.lpp.

6 komentāri
 1. I have read so many articles about the blogger lovers however this article is genuinely a fastidious paragraph, keep it up.

 2. Kalniņš seniors permalink

  Vai jūs nevarētu arī kaut ko uzrakstīt arī par mani? Vai tas ir maksas pakalpojums?

 3. Edijs, Lenču sludinātājs permalink

  Vai Intars Jonītis arī kaut ko ir uzrakstījis šai vietnei? Varbūt viņš jau ir sasniedzis to apgaismības stāvokli, kad viņa pati esamība runā ar bezvārdu nopūtām?

 4. Teo permalink

  izskatās, ka šī www lapa ir mirusi

 5. Jerry permalink

  Dear friends! I don’t understand Latvian. Please translate all content into English and email it to me. For God’s sake!

Trackbacks & Pingbacks

 1. Vai pazīsti savējos? [1] « "Gudrības Sākums" (Ps 111:10)

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.